Objednejte si Návštěvu POTMĚ

  • 2 x týden
  • 1 x týden
  • 1 x dva týdny
  • 1 x tři týdny
  • 1 x měsíc
  • Jiné

Kontaktní údaje objednatele:

*Informace poskytnuté Objednatelem zpracovává Nadační fond na základě smlouvy s objednatelem a souhlasem s těmito Podmínkami (viz čl. 18 těchto Podmínek).

*Informace o zdravotním stavu Klienta (seniorovi) bude Nadační fond zpracovávat na základě souhlasu uvedeného v příloze č. 1 těchto Podmínek.