Domluvte si Návštěvu POTMĚ

  • 2 x týden
  • 1 x týden
  • 1 x dva týdny
  • 1 x tři týdny
  • 1 x měsíc
  • Jiné

Vaše kontaktní údaje

*Informace, které jste nám poskytli jako Objednatel služby, zpracovává Nadační fond na základě smlouvy s objednatelem a souhlasem s těmito Podmínkami, viz čl. 18 těchto Podmínek. Informace o zdravotním stavu Klienta (seniora) zpracovává Nadační fond na základě souhlasu uvedeného v příloze č. 1 těchto Podmínek).